Jorun Skaret style=

Jorun Skaret

Leder
Egil Bjørgo style=

Egil Bjørgo

Sekretær
Britt Kvamme style=

Britt Kvamme

Kasserer
Ketil Jørstad style=

Ketil Jørstad

Styremedlem
Jon Østlyngen style=

Jon Østlyngen

Styremedlem