Sollihøgda Velforening ble stiftet 16. januar 1991