Hovedoppgaven for Sollihøgda Vel er å være et talerør for stedets beboere mot ulike instanser. Hovedsaklig gjelder dette kommune, grunneiere og foreninger som har interesser og ansvar på Sollihøgda.

I tillegg ønsker vi å bidra til økt samhold og tilfredshet blant Sollihøgdas beboere.

 

Sollihøgda Vel har sitt virkeområde både på Hole- og Bærumsiden av Sollihøgda, altså fra Homledal i vest til Avtjerna i øst.

 

Medlemskontingenten er kr 200,00 pr år for hver husstand.

Kontingenten kan betales til bankkonto 2335 08 04641 eller til VIPPS 509006.