Pakkeboksen på Sollihøgda er fjernet

Pakkeboksen på Sollihøgda er fjernet

Publisert av Egil Bjørgo den 27.06.23.

Mange har sikkert fått med seg at Posten sin pakkeboks ved Tursenteret på Sollihøgda har blitt fjernet. Dette er en beslutning Posten har gjort selv og den kom helt overraskende på Sollihøgda Vel.

I begrunnelsen fra Posten heter det:

Det er flere grunner til at vi hentet inn denne lokasjonen. Etter å ha bygget ut et stort pakkeboksnettverk, har vi utført et grundig optimaliseringsarbeid hvor vi har sett på utnyttelsesgrad og fremtidige volumer ved eksisterende pakkeboks-lokasjoner. Noen lokasjoner har vist seg å være suboptimale, og vi ser dessverre at Pakkeboks Sollihøgda blir svært lite brukt. Vi er klar over at noen har fått beskjed om at det ikke er ledig kapasitet i boksene, men det kommer av flere grunner, blant annet størrelsen på pakken.

Vi tror ikke det har noen hensikt å ta en ny runde med Posten nå, men dersom det blir flere beboere på Sollihøgda er det naturlig å ta saken opp igjen.