Påminnelse om årsmøtet

Påminnelse om årsmøtet

Publisert av Egil Bjørgo den 16.03.24.

Vi minner om årsmøtet i Sollihøgda Vel som arrangeres tirsdag 19. mars kl 18.00 i underetasjen i barnehagen. (Inngang fra baksiden av bygget)

Før årsmøtesakene har vi et informasjonsmøte om busstilbudet på Sollihøgda og om bomstasjonene som nok kommer.

Som gjester har vi ordføreren i Hole og representanter fra Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Vi prøver også å få med noen fra Buskerud fylkeskommune.

 

Vi oppfordrer alle husstander på Sollihøgda til å betale medlemskontingenten.

Skal du være stemmeberettiget på årsmøtet medlemskontingenten være betalt.

Medlemskontingenten er kr 200,00 pr år for hver husstand.

Kontingenten kan betales til bankkonto 2335 08 04641 eller til VIPPS 509006.

Vel møtt!


Hilsen styret i Sollihøgda Vel