Kommunevalget 2023

Kommunevalget 2023

Publisert av Egil Bjørgo den 20.08.23.

Til alle beboere på Hole-siden av Sollihøgda:

 

Det blir anledning til å forhåndsstemme ved kommune- og fylkestingsvalget 2023 på Sollihøgda.

Stemmelokalet blir etablert som vanlig i underetasjen på barnehagen/grendehuset og det vil være åpent

onsdag 6. september fra 14.00 til 21.00

 

NB: Det blir ikke anledning til å stemme på Sollihøgda på valgdagen mandag 11. september 2023.

 

Hilsen Sollihøgda vel