17 mai feiring

17 mai feiring

Publisert av Egil Bjørgo den 09.05.22.

               

 

 

17. MAI  SOLLIHØGDA   

Kl. 07.30

Flaggheising og appell ved

ordfører Syver Leivestad

Sted: Grendehuset/Barnehagen

Det serveres kaffe, Ringerikskringle og kjeks til barna!

Vi ønsker at så mange som mulig har anledning til å være med på denne

tradisjonelle markeringen av 17. mai på Sollihøgda.    

Velkommen!

Sollihøgda Vel